Moravské klavírní trio a operní hosté

trioStředa 17. ledna 2018*19 hodin* koncertní sál JC. Jana Ryšánková - klavír, Jiří Jahoda - housle, Miroslav Zicha - violoncello, Iveta Jiříková - soprán, Martino Hammerle-Bortolotti - baryton. Novoroční koncert s přípitkem starosty v rámci Kruhu přátel hudby. Jednotlivé vstupné: 200/150 Kč

 

Partneři
Nahoru